Büyükkabaca Belediyesi

Çöpten Enerji ve Gaz Üretimi

Çöpten Enerji ve Gaz Üretimi

Göller Bölgesi Belediyeler Birliği Düzenli Çöp Depolama Alanı Tesisleri’nde çöpten enerji ve gaz üretimi sağlayacak proje için ihale aşamasına gelindi.

Dünyaya da örnek olması amaçlanan proje ile hem çevre kirliğinin önüne geçilmesi hem de ekonomik girdi sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Çöp Deponi Alanı’ndan 20 KW’lık enerji üretileceği, çöp miktarının ise 100 birimden 5 birime düşeceği belirtildi. Projeye göre çöp alanındaki atıklar hem bertaraf edilecek, hem de çöp reaktörlerden geçirilerek çöp hacmi yüzde 95 oranında azaltılacak.Geriye kalan yüzde 5′lik dilim ise kül şekline dönüşürken, ortaya çıkacak olan yüzde 5′lik dilim çeşitli alanlarda da kullanılabilecek. Yüksek derecede gazlaştırma (proliz) şeklinde uygulanacak sistemle, çöpler 2000 ila 2500 derece arasında bir ısıya tabi tutularak, çöpün yüzde 95 oranında gazlaştırılması, yüzde 5 oranında da küle dönüştürülmesi hedefleniyor.

Devamı